Finanšu pārskati

2018
Baltic RE Group AS nerevidēts saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par periodu no 2018. gada 1.janvāra līdz 30. jūnijam
Download
|
Size: 431,89 KB
Baltic RE Group AS konsolidētais pārskats par 2017. gada periodu
Download
|
Size: 5,53 MB
Baltic RE Group AS gada pārskats par 2017. gada periodu
Download
|
Size: 4,55 MB
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017. gada periodu
Download
|
Size: 232,34 KB
2017
Baltic RE Group AS nerevidēts saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par periodu no 2017. gada 1.janvāra līdz 30. jūnijam
Download
|
Size: 466,68 KB
Baltic RE Group AS konsolidētais pārskats par 2016. gada periodu
Download
|
Size: 4,93 MB
Baltic RE Group AS gada pārskats par 2016. gada periodu
Download
|
Size: 4,58 MB
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016. gada periodu
Download
|
Size: 231,87 KB
2016
Baltic RE Group AS konsolidētais pārskats par periodu no 2016. gada 1.janvāra līdz 30. jūnijam
Download
|
Size: 374,92 KB
Starpposma finanšu informācijas pārbaudes ziņojums par periodu no 2016. gada 1.janvāra līdz 30. jūnijam
Download
|
Size: 95,4 KB
2015
Baltic RE Group AS Konsolidētais gada pārskats par 2015. gadu (saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS))
Download
|
Size: 3,58 MB
Zvērināta revidenta ziņojums konsolidēto gada pārskatu par 2015. Gadu
Download
|
Size: 195,39 KB
2014
Baltic RE Group AS Konsolidētais gada pārskats par periodu no 2013. gada 2. oktobra līdz 2014. gada 31. decembrim
Download
|
Size: 435,88 KB
Zvērināta revidenta ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu par periodu no 2013. gada 2. oktobra līdz 2014. gada 31. decembrim
Download
|
Size: 99,62 KB

Mūsu priekšrocības

1
novatoriska nekustamo īpašumu pārvaldīšana,
2
koncentrēšanās uz komerciālo nekustamo īpašumu,
3
ilgtermiņa perspektīva un precīzi fokusēts redzējums,
4
stabili pamati un potenciāla pieauguma vērtība, pateicoties aktīvai nekustamo īpašumu pārvaldīšanai,
5
stabila īpašumu iekšējā pārvaldīšana,
6
iekšējā lietvedība un pārskatu sagatavošana.